پرش لینک ها

سیستم توزیع هوا

شرکت آسال تهویه

با بهره گیری از :

 • سیستم تولید هوای بهینه
 • کانال کشی ابداعی
 • و اتوماسیون اجرایی خاص

موفق به تولید سیستم توزیع هوای منحصر به فرد در میان رقبا شده است.

ویژگی های سیستم توزیع هوا به سبک آسال تهویه:

 1. کاهش 40 تا 50 درصدی هزینه اولیه
 2. صرفه جویی در کانال کشی (بدون کانال برگشت)
 3. سرعت اجرای بالاتر
 4. افزایش طول عمر مفید کانال ها
 5. قدرت انتقال یکنواخت هوا(شکل دایره ای کانال )
 6. بهره گیری از قوانین فیریک برای توزیع هوا (همرفتی)
 7. دمای خروجی بهینه (باکانال کشی از کف)
 8. کاهش هزینه نهایی (عدم نیاز به عایق)
 9. مصونیت از هوای آلوده برگشتی و عدم استهلاک
 10. عدم نیاز به فیلتراسیون هوای برگشتی

به طور کلی استفاده و بهره گیری سیستم آسال تهویه از این سبک کانال کشی هم در موارد اجرایی و مالی به نفع کارفرما میباشد،  و هم میتواند در افزایش بهره وری و راندمان سیستم موثر باشد.

ارسال دیدگاه