مقالات

سپتامبر 21, 2020

نمودار سایکرومتریک

سپتامبر 21, 2020

انواع مبرد ها

سیستم های سرمایشی انواع مبرد های سیستم های سرمایشی گازهای مبرد سیستم سرمایشی، تاثیر به سزایی در عملکرد سیستم چیلر و دستگاه های برودتی دارد. در […]
سپتامبر 21, 2020

انواع چیلر

انواع چیلرها و مزایا و معایب آنها چیلرها از جمله تجهیزات مهم در سرمایش هستند.همه چیلرها در واقع نوعی پمپ گرمایی هستند.انها گرمارا از فضای داخلی جذب […]
سپتامبر 21, 2020

بادگیر

بادگیر بادگیر برج‌هایی هستند که برای تهویهو خنک سازی بر بام خانه‌ها ساخته می‌شود. بادگیر را همچنین بالای آب‌انبارها و دهانهٔ معدن‌ها برای تهویه می‌سازند. در خانه‌ها هوای خنک از بادگیر، که […]