ثبت اختراع

دسامبر 10, 2020

تقدیرنامه

تقدیر نامه استانداری قم از اختراع احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی 
ژانویه 30, 2021

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع   گواهی ثبت اختراع تهویه زمینی با استفاده از پتانسیل دمای زمین و آجرهای سفالی مخصوص به وسیله پمپ آب و هواساز ثبت […]
اهنگ سکسی