تهویه

نوامبر 24, 2020

تبخیر

تبخیر در چرخه آب   تبخیر فرآیندی است که به دلیل افزایش دما و فشار رخ میدهد.   تبخیر و نوعی تغییر فاز مایع به گاز […]
دسامبر 10, 2020

رطوبت

  رطوبت هوا به طور کلی به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا در نظر گرفته می‌شود. رطوبت مطلق عبارت است از مقدار بخار آبی که در واحد حجم […]
دسامبر 28, 2020

کارکرد سیستم

ژانویه 21, 2021

سیستم توزیع هوا

سیستم توزیع هوا شرکت آسال تهویه با بهره گیری از : سیستم تولید هوای بهینه کانال کشی ابداعی و اتوماسیون اجرایی خاص موفق به تولید سیستم […]