تقدیر نامه

دسامبر 10, 2020

تقدیرنامه

تقدیر نامه استانداری قم از اختراع احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی 
فوریه 7, 2021

تقدیرنامه

  پس از اجرای موفق سیستم آسال تهویه در چند پروژه اجرایی بازخوردهایی اطمینان بخش از سوی مصرف‌کنندگان ، برای شرکت به دست رسید. بازخوردهایی که […]