آسال تهویه

نوامبر 24, 2020

تبخیر

تبخیر در چرخه آب   تبخیر فرآیندی است که به دلیل افزایش دما و فشار رخ میدهد.   تبخیر و نوعی تغییر فاز مایع به گاز […]
دسامبر 10, 2020

رطوبت

  رطوبت هوا به طور کلی به دو صورت رطوبت مطلق هوا و رطوبت نسبی هوا در نظر گرفته می‌شود. رطوبت مطلق عبارت است از مقدار بخار آبی که در واحد حجم […]
دسامبر 10, 2020

تقدیرنامه

تقدیر نامه استانداری قم از اختراع احمد کراری مخترع بادگیرهای زمینی 
ژانویه 21, 2021

سیستم توزیع هوا

سیستم توزیع هوا شرکت آسال تهویه با بهره گیری از : سیستم تولید هوای بهینه کانال کشی ابداعی و اتوماسیون اجرایی خاص موفق به تولید سیستم […]