معرفی

ژانویه 24, 2021

کانال برگشت هوا

کانال برگشت هوا نی       در سیستم های تهویه متداول به دلیل هزینه زیاد در تولید هوای مطبوع و هزینه نگهداری بالا تعبیه کانال […]
فوریه 7, 2021

تقدیرنامه

  پس از اجرای موفق سیستم آسال تهویه در چند پروژه اجرایی بازخوردهایی اطمینان بخش از سوی مصرف‌کنندگان ، برای شرکت به دست رسید. بازخوردهایی که […]
ژوئن 14, 2021

مدیریت مالی

یکی از موارد مهم در حفظ سرمایه و مدیریت مالی، مهارت حفظ ، نگهداری و مدیریت  آن است. اصلی ترین راهکار برای حفظ پول حذف هزینه […]