پرش لینک ها

گواهی ثبت اختراع

گواهی ثبت اختراع

تهویه زمینی با استفاده از پتانسیل دمای زمین و آجرهای سفالی مخصوص به وسیله پمپ آب و هواسازثبت اختراع سیستم تهویه زمینی در سال ۱۳۸۷ به ثبت رسیده است.

www.asaltahvie.ir

www.aparat.com/Asaltahvie

asaltahvie@gmail.com

نشانی دفتر شرکت: قم پردیسان دانشگاه شهاب دانش دفتر فنی مهندسی آسال تهویه

شماره تماس: ۰۲۵-۳۲۳۱۷۲۷۱ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۷ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

شماره واتساپ: ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

ارسال دیدگاه