پرش لینک ها

نمودار سایکرومتریک

یکی از شاخص های مهم برای تعیین کارایی سیستم های تهویه در علم تهویه نمودار سایکرومتریک می‌باشد.

نمودار سایکرومتیک با استفاده از پارامترهای : دما و رطوبت محدوده آسایش را تعیین میکند.

سیستم تهویه آسال در محدوده آسایش قرار دارد.

دمای 20 الی 23 درجه سانتیگراد و رطوبت 40 تا 70 درصد.

www.asaltahvie.ir

www.aparat.com/Asaltahvie

asaltahvie@gmail.com

نشانی دفتر شرکت: قم پردیسان دانشگاه شهاب دانش دفتر فنی مهندسی آسال تهویه

شماره تماس: ۰۲۵-۳۲۳۱۷۲۷۱ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۷ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

شماره واتساپ: ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

ارسال دیدگاه