تماس با ما

شماره تماس:

96 5 9897 0910
97 5 9897 0910

ایمیل:

asaltahvie@gmail.com

آدرس :
قم ، پردیسان انتهای بلوار امامت (مقابل بوستان الغدیر) روبروی بلوار شهروند
دانشگاه شهاب دانش ،مرکز نوآوری دانشگاه شهاب دانش دفتر آسال تهویه