پرش لینک ها

تقدیرنامه

پس از اجرای موفق سیستم آسال تهویه در چند پروژه اجرایی، بازخوردهایی اطمینان بخش از سوی مصرف‌کنندگان ، برای شرکت به دست رسید.

بازخوردهایی که نشان از موفقیت این سیستم پر بازده در پروژه ها بود.

این رضایت علاوه بر صاحبین کارخانه ها و شرکت ها ، شامل کارکنان و پرسنل بخش هایی که از این سیستم بهره مند بودند نیز میشد.

www.asaltahvie.ir

www.aparat.com/Asaltahvie

asaltahvie@gmail.com

نشانی دفتر شرکت: قم پردیسان دانشگاه شهاب دانش دفتر فنی مهندسی آسال تهویه

شماره تماس: ۰۲۵-۳۲۳۱۷۲۷۱ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۷ – ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

شماره واتساپ: ۰۹۱۰۹۸۹۷۵۹۶

 
 

ارسال دیدگاه